Повод за гордост

Нашите седмокласници за поредна година успяха да наредят училището ни в челните редици на областната класация на НВО по български език и литература и по математика. Въпреки дистанционната форма на обучение, учениците се подготвиха много добре, използвайки заедно с учителите

Честит празник!

Нека продължим да се обединяваме около историята и традицииите си, нека тачим нашата прекрасна азбука и нека достоино да си служим с нея!
Честит 24 май!Ден на българската писменост!
 
https://prezi.com/view/iP4tZUnfECE32hg8jcfx/

ВАЖНО!Информация прием на уч-ци с хрон.заболявания

ВАЖНО!!!
ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В VІІІ КЛАС