Патрон

Иван Вазов


“Аз работих половин век на книжовното поле, движим от вътрешен тласък, подчинявайки се на неутолимата духовна жажда да служа, на истината и красотата.

Аз пях на България, защото я обичах; аз насаждах в младите души вяра и обич към своето, защото бях син на България; аз прославих нейната божествено хубава природа, защото бях очарован от нея; aз се вглъбявах в историята ѝ, защото бях пленен от величието на нейния минал живот; възпях нейните идеали, защото бяха свещени.

Свидетел - очевидец на страшните ѝ борби, на големите ѝ страдания, на безкрайната ѝ слава, аз се радвах, аз плаках, аз трептях, с душата на целия народ.”


Към история на училището
Електронен дневник