Съобщения за родители

18/04/2024

Открит урок в първи клас „Сбогом, букварче“

На 18.04., в 1 .а . клас се проведе открит урок по Български език и литература на тема „Мога да чета“, с преподавател г-жа Севдалина Петрова. […]
28/02/2024

Медиите отразяват нашата благотворителност

MontanaLIVE tv- за нас БНР- отразява нашата благотворителност Нова ТВ- отразява нашата благотворителност Посещения: 164
05/09/2023

Покана за началото на учебната 2023/2024 година

Посещения: 297
22/12/2022

Популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

Посещения: 138
15/04/2020

ВАЖНО!Информация прием на уч-ци с хрон.заболявания

ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ […]
Електронен дневник