Съобщения за родители

22/12/2022

Популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

Посещения: 55
15/04/2020

ВАЖНО!Информация прием на уч-ци с хрон.заболявания

ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ […]
Електронен дневник