Обществен съвет

Обществен съвет към IV ОУ “Иван Вазов”

Членове на обществен съвет при Четвърто основно училище ,,Иван Вазов“
Покана 08.12.2016 /Покана за обществен съвет/
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА IV ОУ “ИВАН ВАЗОВ” ГР. МОНТАНА


  • Преглед на стратегията за развитие на училището.
  • Съгласуване на училищния учебен план.
  • Мерки за подобряване качеството на образователния процес.
  • Разни.
  • Електронен дневник