Екип

 

Ръководство

 

Начален етап

Елизабета Ценова

Главен учител


Веска Иванова

Старши учител


Галина Кирилова

Старши учител


Иванка Иванова

Старши учител


Катрин Ангелова

Старши учител


"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Мая Цветанова

Старши учител


Нина Александрова

Старши учител


Петрана Димитрова

Старши учител


Ралица Замфирова

Старши учител


Севдалина Видолова – Ал Салех

Старши учител


Татяна Ефремова

Старши учител


Траяна Цветкова

Старши учител


Християн Владимиров

Начален учител


ФВС
 

Учители в ЦДО

Здравка Борисова

Учител


ЦДО

Лъчезар Георгиев

Учител


ЦДО

Николинка Христова

Учител


ЦДО

Светлана Тренчева

Учител


ЦДО

Галя Дамянова

Учител


ЦДО

Мариета Трайкова

Учител


ЦДО

Цвети Маркова

Учител


ЦДО
 

Прогимназиален етап

Ваня Николова

Главен учител


ГИ, ИЦ

Анета Илиева

Старши учител


ИЦ и Музика

Даниела Тодорова

Старши учител


ЧП, БЗО, ХООС

Камелия Петрова

Старши учител


ИТ, Математика

Лиляна Лилова

Старши учител


БЕЛ

Милена Димитрова

Старши учител


Математика и физика

Павлина Кръстева

Старши учител


БЕЛ

Панайот Кашанов

Старши учител


ФВС

Снежанка Лазарова

Старши учител


АЕ

Атанас Ласков

Учител


АЕ

Деница Шупова

Учител


БЕЛ

Иванка Ламбрева

Учител


Математика

Лияна Славчева

Учител


Технологии и предприемачество

Таня Василева

Учител


ИИ, ИТ

Камелия Георгиева

Логопед, психолог, педагогически съветник


Електронен дневник