Бюджет и отчети

2023

Отчет първо тримесечие
Отчет шестмесечие
Отчет деветмесечие
Бюджет 2023г.
Годишен отчет

2022

Отчет първо тримесечие
Бюджет 2022
Отчет шестмесечие
Oтчет деветмесечие
Годишен отчет

2021

Отчет първо тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет трето тримесечие
Бюджет 2021
Отчет - годишен

2020

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2019

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2018

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2017

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2016

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2015

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие
Електронен дневник