Бюджет и отчети

2021

Отчет първо тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет трето тримесечие

2020

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2019

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2018

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2017

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2016

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие

2015

Отчет - четвърто тримесечие
Отчет - трето тримесечие
Отчет - второ тримесечие
Отчет - първо тримесечие
Електронен дневник