Профил на купувача

2023

Активни

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2022 Г.
Обществена поръчка за доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на Четвърто ОУ „Иван Вазов“ -гр. Монтана за учебната 2021/2022 г

Изтекли

Завършени
1. Доставка на предварително опакована храна - Закуска или обяд за учениците от 1 до 4 клас

2. Доставка на готови изделия-кетеринг по предварителна заявка за обедно хранене на учениците от 1 до 4 клас.

Индивидуален номер на процедурата: 0001224
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Монтана
Прогнозна стойност: 66250.00 лв.v Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-29 12:00:00
Връзка към преписката на АОП - Тук

Документи
Обява за събиране на оферти:
Вид на документа: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:49:06
Изтегли документа
Връзка към документа в АОП

Заповед
Вид на документа: Заповеди
Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:49:54
Изтегли документа

Документация за участие в процедурата:
Вид на документа: Документация за участие в процедурата
Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:50:22
Изтегли документа

Протокол комисия
Публична покана по ЗОП-2015-2016г.
Публична покана по ЗОП за 2014г.
Електронен дневник