Профил на купувача

2023

Активни

Публичен търг за отдаване под наем на лавка
Отчет по ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2022 Г.
Обществена поръчка за доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на Четвърто ОУ „Иван Вазов“ -гр. Монтана за учебната 2021/2022 г

Изтекли

Завършени
1. Доставка на предварително опакована храна - Закуска или обяд за учениците от 1 до 4 клас

2. Доставка на готови изделия-кетеринг по предварителна заявка за обедно хранене на учениците от 1 до 4 клас.

Индивидуален номер на процедурата: 0001224
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Монтана
Прогнозна стойност: 66250.00 лв.v Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-29 12:00:00
Връзка към преписката на АОП - Тук

Документи
Обява за събиране на оферти:
Вид на документа: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:49:06
Изтегли документа
Връзка към документа в АОП

Заповед
Вид на документа: Заповеди
Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:49:54
Изтегли документа

Документация за участие в процедурата:
Вид на документа: Документация за участие в процедурата
Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:50:22
Изтегли документа

Протокол комисия
Публична покана по ЗОП-2015-2016г.
Публична покана по ЗОП за 2014г.
Електронен дневник