ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от ІV-то ОУ Иван Вазов - Монтана за учебната 2020/2021 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез събиране на оферти с обява с предмет: Приготвяне и доставка на закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от ІV-то ОУ Иван Вазов - Монтана за учебната 2018/2019 година.
1. Доставка на предварително опакована храна - Закуска или обяд за учениците от 1 до 4 клас
2. Доставка на готови изделия-кетеринг по предварителна заявка за обедно хранене на учениците от 1 до 4 клас.

Индивидуален номер на процедурата: 0001224
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Монтана
Прогнозна стойност: 66250.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-29 12:00:00
Връзка към преписката на АОП - Тук

Документи Обява за събиране на оферти:
Вид на документа: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:49:06
Изтегли документа
Връзка към документа в АОП

Заповед
Вид на документа: Заповеди
Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:49:54
Изтегли документа

Документация за участие в процедурата:
Вид на документа: Документация за участие в процедурата
Дата и час на публикуване: 2016-09-12 15:50:22
Изтегли документа