05

05/07/2024

Връчване на свидетелствата за завършено основно образование

На 4 юли 2024г. в двора на 4.ОУ „Иван Вазов“ се проведе тържество по случай завършването на основно образование на седмокласниците. Директорът на училището Цветанка Цветкова […]
Електронен дневник