20

20/11/2023

Горска педагогика с учениците от V „в“ клас

Любомира Лазаровска и Денислав Димитров от Държавно горско стопанство – Монтана, с любезното съдействие на Габриела Георгиева от Държавно горско стопанство – Видин проведоха съвместно урок […]
20/11/2023

Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

Посещения: 150
Електронен дневник