НВО

Когато числата говорят и графиките говорят

Учениците на Четвърто основно училище „Иван Вазов“, гр. Монтана традиционно отчитат достойни резултати в националното външно оценяване по български език и литература и математика в IV и VII клас. Сравнителният анализ на числовите данни на средните стойности показва, че постиженията на учениците обикновено надвишават средните показатели за област Монтана и плътно се доближават до средните за страната. През учебната 2021/2022 г., средният успех на ниво училище надвишава както регионалния така и националния среден резултат. Този факт е добър показател за работата на педагогическия състав в училището и съвместната екипна дейност между учители, ученици и родители.

2023/2024

Заповед НВО-4 клас /2020-2021/

Заповед с дати и график за НВО 4 и 7 клас

Заповед НВО-4 клас /2020-2021/Анализ НВО-БЕЛ

Анализ НВО-БЕЛ

Електронен дневник