Oткрита практика по български език

По традиция в Четвърто основно училище ,,Иван Вазов“ се провеждат открити уроци на Педагогическите екипи за ключови компетентности.

На 04.12.2019г. г-жа Мая Сиракова, старши учител по български език и литература,  представи урок  в VII“в“ клас на тема ,,Звуковите промени в думата“.

На открития урок присъстваха г-жа Велизарова, директор на училището, г-жа Цв.Цветкова, зам.директор, г-жа Еленкова, зам.директор и учители от ПЕКК.

В хода на урока г-жа Сиракова използва разнообразни методи на обучение-беседа, илюстративен метод, самопроверка и самооценка.

Актуализацията на опорните знания и понятия по темата бе осъществена чрез мултимедийна презентация и работни листове.Наборът от различни задачи помогна на кандидат-гимназистите да усъвършенстват правописните си умения и да проверят готовността си за НВО.

Facebook Comments