Училище, здравей!

 
Моля, всички присъстващи да спазват мерките за хигиенна дистанция от 150 см.!
Не се допуска влизането на родители в сградата на училището!
Ръководството на училището умолява всички родители да не изпращат деца със симптоми, характерни за респираторни заболявания /температура,

Повод за гордост

Нашите седмокласници за поредна година успяха да наредят училището ни в челните редици на областната класация на НВО по български език и литература и по математика. Въпреки дистанционната форма на обучение, учениците се подготвиха много добре, използвайки заедно с учителите