27

27/03/2023

Видео галерия с рисунки на тема,, Аз обичам гората“

Ученици от четвърти до седми клас се включват в конкурс  за рисунка на тема “ Аз обичам гората“. Конкурсът е организиран   седмица на гората от ДГС […]
Електронен дневник