Училище, здравей!

 

Моля, всички присъстващи да спазват мерките за хигиенна дистанция от 150 см.!

Не се допуска влизането на родители в сградата на училището!

Ръководството на училището умолява всички родители да не изпращат деца със симптоми, характерни за респираторни заболявания /температура, кашлица, хрема/ на училище.

Facebook Comments