Преустановяване на учебните занятия

 

СЪС ЗАПОВЕД РД-01-124/13.03.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СЕ ВЪВЕЖДАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 16.03 ДО 29.03.2020 Г.!!!
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ДИСТАНЦИОННО!
РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА НАЧИНИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ!

Важни телефони за област Монтана при съмнения за коронавирус

Facebook Comments