Покана „Изложение на проектни решения“

Уважаеми родители,

Екипът на Четвърто основно училище „Иван Вазов“, гр. Монтана има удоволствието да ви покани на „Изложение на проектни решения“, възложени и реализирани от вашите и нашите ученици с голямата помощ и подкрепа на вас, родителите през учебната 2019/2020 г. Изложението ще бъде представено на 20. и 21. октомври 2020 г. на алеята, до Общински младежки дом, гр. Монтана от 10 до 17.30 часа.

Традиция е за педагозите на Четвърто основно училище „Иван Вазов“, гр. Монтана да използват активно в своята практика проектно базирано обучение и компетентностния подход. Убедени сме, че само това, което премине през ръцете на нашите ученици ще остави трайни следи в тяхното съзнание и ще предизвика активно отношение към собственото им себеутвърждаване.

Надяваме се, нашата инициатива да популяризира труда на учителя, да предложи идеи на професионалната общност, да даде самочувствие на учениците и техните родители, че в тези трудни времена всички заедно ще се справим и не сме сами в усилията си да изградим и възпитаме успешни млади хора.

Посвещаваме това събитие на Деня на народните будители и на патронния празник на Четвърто основно училище „Иван Вазов“, гр. Монтана.

Facebook Comments