ОРЕС

Организация за преминаване в ОРЕС на основание Заповед №РД-05-607

Декларация за преминаване в ОРЕС

Заявление за обучение в ОРЕС

Електронен дневник