Обучение за реакция при наводнения и последващи кризи

Четвърто основно училище ,,Иван Вазов“-Монтана  се включи  съвместно в проект към  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Третокласниците преминаха пет дневно практическо занятие.  Курсът бе на тема „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“ в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“.

Facebook Comments