Национална седмица на четенето-от  09.12 до 13.12. 2019 г.

                      НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020г./ учениците от 4-то ОУ „Иван Вазов”, Монтана проведоха разнообразни инициативи в Националната седмица на четенето от 09.12 до 13.12.2019 г.

Малките първокласници се потопиха във вълшебния свят на приказките на приказките. Слушаха, разказваха и рисуваха любими герои. Направиха драматизация на българската приказка „Срещу Нова година”. Всеки учебен ден от седмицата започваше с представяне на позната приказка: „ Маша и мечокът”, „Вълкът и седемте козлета”, „Косе Босе” и „Червената шапчица”. Учениците с удоволствие разменяха свои книжки, за да могат и други деца да се запознаят със смели юнаци, вълшебници, принцове, красиви и добри принцеси. От публичното четене с родители първокласниците разбраха колко добри приятели са книгите.

Второкласниците представиха своите читателски дневници. Четоха по роли пред първи клас и рецитираха коледни стихове. Представиха пред съучениците си своята любима книга. Изработиха корица за книга. Участваха в състезания за най-добър четец, най-добър краснописец, сладкодумен разказвач и илюстратор на книга. На най-добре представилите се бяха връчени грамоти.

Учениците от трети клас четоха на децата от подготвителните групи на в ДГ №2 „Незабравка” коледни приказки от любими книги, рецитираха стихове от Вазов и пяха коледни песни. Децата от ПГ „Дъждовни капки” впечатлиха с драматизацията „Мързеливата снаха” и за награда получиха коледни лакомства. На 12.12 2019г. учениците от 3.клас четоха приказки от любими книги, „Добрият  доктор”, „Патиланско училище4, „Пипи дългото чорапче”. На гости при 3 „а” клас беше младата поетеса Люба Емилова, която представи книгата „Терзания в синьо”. Срещата е била вълнуваща и магична.

В ЦДО третокласниците са четоха, разказваха и илюстрираха любими приказки.

Участваха  в карнавал и драматизация на приказка. Подаряваха и разменяха книжки. Четоха за удоволствие. Участваха  в състезание за четене с разбиране в ел. платформа „Книговище”. Най-активните ученици  получиха награди.

 

На 09.12.2019г. ученици от 4 „а”клас четоха приказки пред деца от ЦДГ №1 в РБ „Гео Милев”. Писаха съчинение за зимата. Представители от 4. „в” клас участваха в състезание за четене с разбиране в ел. платформа „Книговище”. Учениците представиха любима книга пред класа, разменяха си книжки, участваха в 5-минутка на книгата, четоха за удоволствие.

Петокласниците откриха Начионалната седмица на четенето с  четене на любими приказки пред класа. Представяха непознати автори и техни творби пред съучениците си. На 13.12.2019 г. в паралелките гостуваха представители на детския отдел на РБ „Гео Милев”. Те прочетоха приказките „Щастливият принц” от Оскар Уайлд и „Най-справедливият” от Елин Пелин. Бяха донесли най-новите книжки от библиотеката. Учениците имаха възможност да ги разгледат и да четат от тях. Накрая рецитираха стихове от Иван Вазов.

 

На 10.12.2019г., по повод на Националната седмица на четенето, ученици от VI-ти клас посетиха ДГ „Зора“-гр. Монтана, включена в проекта на МОН – Педагогическа практика „Утринна приказка“. Шестокласниците четоха и драматизираха с помощта на костюми, маски и кукли любимо детско произведение. Малчуганите от ПГ “Пчелички“ слушаха с интерес, а след края на увлекателната история, поздравиха гостите си с песен и танц, отправяйки покана за нови срещи. От своя страна децата от IV ОУ „Иван Вазов“, „събудиха“ детските си книжки, припомняйки си ги, а след това и подарявайки част от тях на новите си малки приятели от ДГ „Зора“.

Същия ден, учениците от шести „В“ клас проведоха „Петминутка на книгата“  в час на класа., като представиха свои любими книги. Учениците от шести  клас, включени в проект „Допълнителна подкрепа“, решаваха езикови тестове в интернет под надслов „Опизнай българския език“, предложени от института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.

С цел постигане на по-добра комуникация и партньорски взаимоотношения за възпитанието и обучението на децата в училище по време на Националната седмица на четенето IV ОУ „Иван Вазов“ отвори врати и покани в класните стаи представители на семейната общност. С помощта на учителя, родителя и учебника, шестокласниците и от трите паралелки успешно се запознаха с главата „Представлението“  от романа „Под игото“, Иван Вазов. В края на учебните часове, родителите споделиха емоциите си от завръщането в класната стая и изказаха благодарност и удовлетвореност от включването им в педагогическия процес.

Седмокласниците също участваха в различни инициативи – маратон на четенето размяна на книги от личната библиотека, представяне на прочетена книга, публично четене, 5-минутка на книгата, споделиха какви книги обичат да четат и кои са любимите им произведения. Александрина Николова представи лично творчество.  Седми „в” клас бе подредил в класната стая кът „Приятели на книгата”.

 

 

 

Националната седмица на четенето завърши успешно и ползотворно  както за възпитаниците на  IV ОУ „ Иван Вазов“, така и за техните учители и родители. На проведеното заключително мероприятие в класните стои всички изказаха удовлетвореност и желание за бъдещи инициативи, свързани с повишаването на езиковата грамотност.

Facebook Comments