Грипна ваканция

На основание Заповед № РД-13-418/21.01.2020 г. на Директора на ІV ОУ „Иван Вазов“ – Монтана, във връзка с Заповед № РД-01-63/21.01.2020 г. на РЗИ – Монтана, е преустановен образователно-възпитателния процес за периода от 22.01.2020 г. до 24.01.2020 г.

На основание Заповед № РД-01-64/2020 г. на директора на РЗИ – Монтана образователно-възпитателния процес е преустановен за периода от 25.01.2020 г. до 29.01.2020 г.

Facebook Comments