Грипна ваканция до 11.03.2020г.

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка в страната, за да се избегне заразяване от инфекциозни заболявания, ръководството на IV  ОУ “Иван Вазов“ гр.Монтана предприема следните предпазни мерки:
1. Засилено почистване, дезинфекция и проветряване на класните стаи, кабинетите, коридорите. /след всеки учебен час/
2. За дезинфекция на повърхностите – чинове, учебни маси, бюра, шкафове, клавиатури, дръжки, брави и др., които влизат в досег с учениците, се ползват дезинфектанти, разрешени за употреба от министерство на здравеопазването на спиртна основа .
3. Поддържане на чистотата в санитарните възли – почистване и дезинфекция на стени, подове, включително и дръжките на вратите, с дезинфектанти на спиртна основа, разрешени за употреба от Министерство на здравеопазването.
4. Осигуряване на необходимите условия за често измиване на ръцете на учениците със сапун в класните стаи и санитарните възли.
5. Осигуряване на дезинфектант и мокри кърпи във всяка класна стая.
6. Всеки учебен час ще започва с 5 минутна беседа и дезинфекция/измиване на ръцете на учениците.
7. Ограничава се организирането на масови мероприятия, в които участват ученици.
8. Отменят се всички екскурзии и “зелени училища “ до края на учебната година, а олимпиади и състезания – до второ нареждане.
9. В сградата на училището ще бъдат допускани само здрави ученици, учители и служители.
10. Ученици с кашлица и температура или други симптоми ще бъдат отстранявани от учебни занятия, за да се лекуват в домашни условия.
11. Препоръчително е учениците също да подготвят лични предпазни средства / гел за дезинфекция и/или мокри кърпи.
12. Призоваваме учениците да бъдат търпеливи при работата на хигиенистите по време на междучасията.
13. Препоръчително е родителите да контактуват с преподавателите чрез имейл, телефон и др.
14. Препоръчително е уведомяването на класните ръководители, ако учениците и родителите са пътували или са контактували с хора, завърнали се от чужбина.
Нека всички ние проявим отговорност!

Facebook Comments