БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ Е ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ!

Електронен дневник