Безопасност в мрежата -Тук ще откриете брошури за Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет.

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Добре дошли в първи клас-наръчник за ридители