Учителски екип

Print This Page

 

Списък  на педагогическия персонал през учебната 2015/2016 г.

№  Име , презиме и фамилия Длъжност
1. Диана Йорданова Данаилова Ст. начален учител
2. Лора Иванова Петкова Ст. начален учител
3. Нина Костодинова Александрова Ст. начален учител
4. Иванка Димитрова Иванова Ст. начален учител
5. Севдалина Петрова Видолова- Ал Салех Ст. начален учител
6. Катрин Тодорова Ангелова Ст. начален учител
7. Траяна  Любенова Цветкова- Ставрова Ст. начален учител
8. Цецка Иванова Каменова Ст. начален учител
9. Елизабета Петкова Ценова Ст. начален учител
10. Татяна  Витанова Ефремова Ст. начален учител
11. Галина Борисова Кирилова-CV Ст. начален учител
12. Ралица Емилова Замфирова Ст. начален учител
13. Мая Макавеева Цветанова Ст. начален учител
14. Петрана Милчова Димитрова Ст. начален учител
15. Мая Димитрова Пеева Ст. начален учител
16. Цветелина Миткова Макавеева Ст. начален учител
17. Лъчезар Георгиев Ангелов Ст.възпитател
18. Елеонора Николаева Ковачева Ст.възпитател
19. Здравка Захариева Борисова Възпитател
20. Николинка Ангелова Христова Ст.възпитател
21. Веска   Иванова Лилова Ст.възпитател
22. Лиляна Йорданова Лилова Ст. учител  – БЕЛ
23. Катя Иванова Петрова – Савова Ст. учител  – БЕЛ
24. Иванка Александрова  Парчева Ст. учител  – БЕЛ
25. Маруся Иванова Ст.учител  – АЕ
26. Снежанка Петкова Лазарова Ст. прогимназиален учител -АЕ
27. Петкана Заркова Симова Ст. учител-  математика
28. Теменужка Николова Павлова- Цветкова Ст. прогимназиален учител-математика
29. Бойка Георгиева Тодорова Ст. прогимназиален учител-ЧО,ФА
30. Даниела Кольова Тодорова Ст.учител – ЧП, БЗО, ХООС
31. Ваня Маринова Николова Гл. учител – ГИ, ИЦ
32. Цецка Асенова Ангелова Ст. учител – музика
33. Лияна Божидарова Славчева Прогимназиален учител –ДБТ,Технологии и предприем.
34. Панайот Найденов Кашанов Ст. учител – ФВС
35. Таня  Йорданова Василева Прогимназиален учител – ИИ,ИТ
36. Камелия Иванова Петрова Ст.прогимназиален. учител

ИТ,Математика

37. Камелия Иванова Георгиева Ст. логопед – педагогически съветник