- ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – ГР. МОНТАНА - http://4ou-montana.com/old -

Темата ПУБЕРТЕТ в V,,a“ клас

Г-жа Д.Илиева, фелдшер в училище, презентира пред учениците от V ,,a“ клас темата: Пубертет.

Петокласниците се запознаха с признаците и физиологичните промени, които настъпват в този период.Вниманието им бе привлечено и от слайдовете, акцентиращи върху психо-емоционалното развитие.Неколкократно бе подчертано, че особено значение през този период има хигиената и изборът на подходящи козметични продукти.

Важна роля за безболезненото преминаване през този период има родителя.