Темата ПУБЕРТЕТ в V,,a“ клас

Print This Post
Print This Post

Г-жа Д.Илиева, фелдшер в училище, презентира пред учениците от V ,,a“ клас темата: Пубертет.

Петокласниците се запознаха с признаците и физиологичните промени, които настъпват в този период.Вниманието им бе привлечено и от слайдовете, акцентиращи върху психо-емоционалното развитие.Неколкократно бе подчертано, че особено значение през този период има хигиената и изборът на подходящи козметични продукти.

Важна роля за безболезненото преминаване през този период има родителя.