Проекти

Print This Page

Проект ,,Твоят час“ -линк към платформата на проект ,,Твоят час“

Продължават срещите в Регионална библиотека „Гео Милев” с ученици от IV ОУ „Иван Вазов”, по проект „Твоят час” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Днес гостуваха учениците от Клуб „Дигитален арт свят” с преподавател г-жа Таня Василева – прогимназиален учител по изобразително изкуство, предприемачество и информационни технологии в IV ОУ „Иван Вазов” – гр. Монтана.
Темата на днешния урок на учениците бе „Жанрове и теми във фотографията”. Петокласниците се запознаха с жанровете във фотографията, разглеждаха албуми с фотографии от библиотечния фонд на отдел Изкуство, както и периодични издания с обработени снимки. В Клуб „Дигитален арт свят”, с помощта на изкуството, учениците ще прилагат своята креативност, ще станат по-организирани, ще обогатяват знанията си за себе си и заобикалящия ги свят и не на последно място, ще развият своето творческо мислене и ще намират начини за неговото приложение.

 

……………………………………………

 

На 19.12.2016г. клуб „Млад Родолюбец“ към IV ОУ „Иван Вазов“ избра библиотека ,, Гео Милев“-Монтана, за провеждане на своето занятие. Темата на презентацията бе – „Монтана – моят град“. След презентацията бе направена и виртуална разходка из културните и исторически забележителности на нашия град.

 

 

В Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана гостуваха ученици от Клуб „Родолюбец”, заедно с г-жа Ваня Николова – главен учител по история и цивилизация, география и икономика при IV ОУ „Иван Вазов” – гр. Монтана, и представители от Сдружение „Будители народни”. На срещата присъства и зам.-директорът на IV ОУ „Иван Вазов” – гр. Монтана, г-жа Цветанка Цветкова. Те проведоха разговор на тема „Коледа от моето детство”, в който всеки сподели спомени и впечатления.

 

 

Младите родолюбци разглеждат   темата: „Столиците на България“. /18.11.2016г/

 

 

Учениците от група ,,Дигитален арт свят“ направиха своето професиографско изследване.Те  се запознаха  и отговориха на въпроси свързани с реализацията на фотографа.

 

Проект на  група по интереси ,,Дигитален арт свят“ на тема ,,Моята най-силна страна“/награди,хоби, спорт…/

………………………………….

 

  Тази учебна година нашето училище е включено в проекта ,,Мрежа от сигурни училища“. Проектът има за цел да създаде модел на безопасни училища от българо-румънския граничен район ( области Долж, Румъния; Видин и Монтана, България). Във всяко училище, работещо по този проект, се създават по два доброволчески клуба с ученици от шести и седми клас. Дейността им е насочена към развиване на граждански компетентности и на умения за действия при бедствия, аварии и катастрофи, както и към превенция за намаляване риска и защита при бедствия и извънредни ситуации в училище.

Участниците в клуба „Доброволци в действие“ при Четвърто основно училище „Иван Вазов“-гр.Монтана ще черпят опит от Районна служба ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ и ще споделят  добри практики в сайта на проекта.

http://www.fyc-vidin.org/ssn/bg