- ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – ГР. МОНТАНА - http://4ou-montana.com/old -

2016/2017г.

1КЛАС [1]

    Уважаеми родители,

Благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище.

Изборът на училище е важен момент за бъдещето на  деца Ви. В първите години на образованието си те изграждат своите навици за учене, характери и личностни качества. Съзнавайки отговорността в тези първи стъпки, ние, екипът учители от IV ОУ „Иван Вазов”, сме фокусирани да изградим у тях умения и качества,  като им дадем образование, което ще бъде своеобразен трамплин за тяхното добро бъдеще.

Преди да заявите желанието си  прочетете внимателно инструкциите:

Решение на педагогически съвет [2]

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  [3]

КРИТЕРИИ [4]

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТ [5]

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ [6]