2016/2017г.

Print This Page

1КЛАС

    Уважаеми родители,

Благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище.

Изборът на училище е важен момент за бъдещето на  деца Ви. В първите години на образованието си те изграждат своите навици за учене, характери и личностни качества. Съзнавайки отговорността в тези първи стъпки, ние, екипът учители от IV ОУ „Иван Вазов”, сме фокусирани да изградим у тях умения и качества,  като им дадем образование, което ще бъде своеобразен трамплин за тяхното добро бъдеще.

Преди да заявите желанието си  прочетете внимателно инструкциите:

Решение на педагогически съвет

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ