Обществен съвет

Print This Page

ПОКАНА-08-12-2016/Покана за обществен съвет/

Членове на обществен съвет при Четвърто основно училище ,,Иван Вазов“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

ДНЕВЕН РЕД

НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА IV ОУ “ИВАН ВАЗОВ” ГР.МОНТАНА

 

 

  1. Преглед на стратегията за развитие на училището.
  2. Съгласуване на училищния учебен план.
  3. Мерки за подобряване качеството на образователния процес.
  4. Разни