,,Най-големият урок на света“

Print This Post
Print This Post

На 24.01.2017г. учениците от V,,a“ клас се присъединиха към кампанията на УНИЦЕФ- ,,Най-големия урок на света“.

Урокът бе посветен на една от глобалните цели за устойчиво развитие-качествено образование, образование за всяко дете.

Участваха ученици и родители.Те се запознаха с образователен клип, според чието съдържание се достигна до идеята, че образованието проправя път към по-здрави общества, дава тласък на икономиката, то е ключът към бъдещето.

Чрез беседа се достигна до извода, че е нужно да отворим вратата на образованието за все повече деца, които да останат в училище за да могат да имат в бъдеще успешна житейска и професионална реализация.