Клубове

Print This Page

КЛУБ ,,Млад журналист“

РЪКОВОДИТЕЛ: К.Петрова

КЛУБ ,,Родолюбец“

РЪКОВОДИТЕЛ: В.Николова

 

 

СТУДИО – Приказен свят ІІІ „в” и ІІІ „г”  -по проект УСПЕХ

 

РЪКОВОДИТЕЛИ:Иванка Иванова и Нина Костодинова

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб,,История на българските институции“

Ръководител:Ваня Николова

Граждански и институционални умения

 

 ИД „Здравословно хранене”

На 28. 04. 2014г. ИД „Здравословно хранене” реализира проект „Плодове и зеленчуци” на представителна изява.Чрез техниката: „Карвинг”, учениците изработиха фигури от плодове и зеленчуци.ИД „Здравословно хранене” се провежда за втора учебна година в училището. Участниците са 29 ученици от пети и шести клас. Сформирани са две групи с ръководители г-жа Зоя Петрова и г- жа Камелия Иванова.

Клуб ,,Приказен свят“ 

Ръководители: Р.Замфирова и П.Димитрова

,,Литна пролет хубавица ,

като малка волна птица.

През ливади и поляни.

През горички разлюляни…“

С тези стихове започна празника на цветята в клуб,,Приказен свят“ I,,a,б“ клас -по проект УСПЕХ.  Изявата се състоя в РБ,,Гео Милев“ град Монтана.

 

Студио  ,,Творчеството на боичките“ 

Ръководител: Снежанка Петкова

В навечерието на светлия християнски празник Възкресение Христово учениците от I,,Б“ клас , участващи в студио ,,Творчеството на боичките“ , представиха  изложба на тема ,,Великден“ . В нея бяха включени боядисани от децата великденски яйца, рисунки с акварелни и темперни бои и апликации.

 

 

Клуб,,История на българските институции“

Ръководител:Ваня Николова

На 01.02.2014г. ученици от клуб,,История на българските институции“ посетиха Парламента.

 

Клуб ,,Уеб дизайн“  

Ръководител : Цветанка Цветкова

На 01.04.2014г. ученици от клуб ,,Уеб дизайн“ посетиха и разгледаха БНТ.По време на своята обиколка учениците използваха възможността да посетят най-голямото студио  на телевизията и участваха в предаването ,,Денят започва с култура“ .

 

Клуб ,,Приказен свят“

На 20.03.2014г. участниците в клуб,,Приказен свят“ от I,,а,в“ класове с ръководители П.Димитрова и Р.Замфирова се състезаваха за приза ,,Най- добър разказвач на приказки“. Учениците бяха облечени като любимите си приказни герои. Всеки участник се представи като разказа приказка и показа любимата си книга.

 

Клуб,,Как да се обличаме и държим в обществото“

Ръководител:Ц.Каменова и Ел.Ценова

Клубът има за цел да предаде умения и знания за подходящо облекло, начин на поднасяне на подарък,

изработване на покани,  посещение на обществени места/библиотека,празничен концерт, театър,  сладкарница/.

 Клуб,,МЛАД ЕКОЛОГ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Ръководител:Цецка Ангелова

Ние еколозите наблюдаваме тези взаимоотношения

човек – природа.Работим в кабинета и сред природата.

Създадохме хранилки за птици  и изработихме коледна

украса от еко  продукти.

 

Девиз:,,Няма нищо по-съвършено от природата“

 

 

 

 Студио Моят свят ІІ „а,г” класове 

  Студио Моят свят ІІ „в” клас

 

 

 

Ръководители: Иванка Иванова и Нина Костадинова

За нас:

                              Студио Моят свят ІІа, гкласове и студио Моят свят ІІ в клас функционират от учебната 2013/2014 година и работят  като част от проектаBG051PO001 –  4.2. 05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година.

  Участват две групи по 15 ученици.

Какво целим?        

   Студио Моят свят стимулира детската познавателна активност, обогатява и възпитава личността. Ето защо ние целим да запознаем детето не само със света около него, изграждайки активно отношение и поведение към явления от обществената и природна среда, но и със света вътре в него. Предоставяме възможност на групата да се опознае, да работи в екип, да се научи на толерантност и планиране. Това ще помогне на ученика да изразява себе си, като преосмисля, открива, създава и няма да му позволи да падне в бездната на бездействието, безразличието и агресията.

 

КЛУБ ,,ПРИКАЗЕН СВЯТ“

Ръководители на клуба: Ралица Занфирова и Петранка Димитрова

И през тази учебна 2013-2014г.  за пореден път  по проект УСПЕХ /BG051PO001 –  4.2. 05  „Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година / ученици от първи клас се запознават с произведения от български и чужди автори.

Откриват любими приказни герои,оцветяват ги  , драматизират български народни приказки и съчиняват кратки стихове.

В занятието ,,Снежна зима“ децата сами създадоха детска книжка със ,,Зимни стихове“

 

 

 

 

КЛУБ ,, МЛАД   ЖУРНАЛИСТ”

DSC_0289

Ръководител на клуба:

Катя Савова

 

 

 

 

Участват 15 ученици от VII ,,А” клас .

Клубът функционира от м.ноември 2012г. като част от проект BG051PO001-4.2.05,,Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Създаването на клуба е провокирано от желанието на ръководителя и учениците да се продължи издаването на училищния вестник ,,Омайниче”.

Дейности: Публикации в местния печат, периодично издаване на вестник „Омайниче, срещи с журналисти и радиоводещи, посещения на радиостудио, телевизионно студио и редакцията  на в.,,Монтпрес”.

 

КЛУБ ”ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ”

парламент

 

  Ръководител : Ваня Николова

Участници : 15 ученици

от VI  “в“ и VII “б“ класове

 

 

Клубът функционира от месец ноември 2012г. и е провокиран от интереса на участниците към събирането и съхраняването на информация от различни източници.

Целта  на  клуба е развиване на граждански компетентности за историческото развитие и дейността на българските институции в съвременното демократичното общество.

Дейности :

Запознаване с държавните институции  и посещение на някои от тях;

Партньорство с Районен съд, РИМ-гр.Монтана,РБ  “ Гео Милев “, Районно управление на полицията и др ;

Интерактивни игри : “Подготовка и провеждане на избори“ и “Симулативен съдебен процес “ .
Изработване и презентиране на електронен справочник.

 

Секция „БЪРЗА ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ”

13122012155

 

  Ръководител на секцията:

Даниела Тодорова

 

 

 

Участват 15 ученици от V „б” и V „в” клас.

Секцията функционира от м.ноември  2012г. , като част от   проект BG051PO001-4.2.05,,Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма ,, Развитие на човешкитересурси 2007-2013г.

Целта на секцията е усвояване от учениците на основни умения за оказване на първа помощ при бедствия, аварии и катастрофи, както и запознаването им с някои от най-често срещаните заболявания.

Дейности: посещение в СЦ на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”, гр. Монтана, обучение в БЧК – Монтана, участие в областното състезание по ГЗ на учебния полигон в Монтана.

 

АРТ – СТУДИО І „а,г” КЛАСОВЕ

АРТ – СТУДИО І „в” КЛАС

DSC00222
  Ръководители:

Иванка Иванова,

Нина Костодинова

 

 

 

Участват две групи по 15 ученици.

За нас: Арт – студио І „а, г” класове и Арт – студио І „в” клас функционират от началото на учебната 2012/2013 година и работят  като част от проекта BG051PO001 –  4.2. – 05 „ Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година.

Какво целим?

Ученикът в първи клас особено трудно изразява своите мисли, идеи, чувства и преживявания с думи. Безпорно изкуството е една от посоките към повече хармония, към по-голяма осъзнатост на собственото „Аз”. Изкуството обогатява и възпитава личността. Ето защо ние целим да запознаем детето не само със света около него, но и със света вътре в него. Това ще му помогне да изразява себе си, като преосмисля, открива, създава и няма да му позволи да падне в бездната на бездействието, безразличието и агресията.

 

„ГРАДИНАРСКО СТУДИО”

1

  Ръководители:

Цецка Ангелова,

Вергиния Миланова

 

 

 

В дейността на студиото са обхванати ученици от V”a”, V”б” и VI”б”клас.

Студиото функционира от началото на учебната 2012/2013 година и работи като част от проекта за извънкласни дейности в IVОУ „Иван Вазов”гр.Монтана-  по оперативната програма -„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“2007 – 2013 и програмата на МОН

„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”, който се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Cъздаването на студиото е провокирано от желанието на ръководителите да изградят и развият у учениците личности с гражданско поведение, с активна и отговорна позиция по проблемите на околната среда.

Цели:

Научаване  за взаимната  зависимост между човешките дейности и околната среда.

Да се повиши самочувствието на младия човек чрез възможността му за работа в екип.
Учениците да развият у себе си умения за поемане на различни отговорности.

Дейности:

Запознаване с историята , митологията и значението на цветята.

Засаждане на стайни и градински цветя.

Засаждане на декоративни храсти и рози в двора на училището.

Оформяне на зеленчукова градина и грижи за нея .

Оформяне на цветна градинка и грижи за нея.

 

СЕКЦИЯ ,,ПОДВИЖНИ И ЩАФЕТНИ ИГРИ”

успех

 

  Ръководител:

Панайот Кашанов

 

 

 

Участници: 15 ученици от 5 – 7 клас

Цели на проекта: подобряване здравословното състояние на учениците, комплексно развитие на физическите качества, надграждане на умения и навици, необходими при спортните игри.

Учениците от секцията участват редовно в състезанията по тенис на маса, баскетбол, лека атлетика, волейбол и други спортове от веригата ученически спортни игри.

 

Дискусионен клуб – ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

20130121_154825

 

 

 

 

 

 

І гр.  Дискусионен клуб – Здравословно хранене

Участници са 15 ученици от ІІІ  клас, с ръководител – Камелия Иванова Георгиева;

ІІ гр. Дискусионен клуб – Здравословно хранене

Участници са 15 ученици от VІІ клас, с ръководител – Зоя Иванова Петрова

Дейностите, които се провеждат в дискусионния клуб са разпределени по теми и чрез тях целим да обогатим и подобрим културата и хранителните навици на учениците, както и намаляване на затлъстяването сред подрастващите.

Учениците се запознаха с основните принципи на здравословно хранене; Проведоха се обучителни тренинги и беседи за разчитане на етикетите и опаковките на храните; Проведоха се дискусии и бяха наблюдавани презентации със съдействието на РЗИ и БЧК – гр. Монтана.

Учениците изработиха свои седмични здравословни менюта; диплянки за здравословното хранене и рисунки за любимата храна, плодове и зеленчуци, проведоха се изложби.

Запознаха се с някои заболявания – булимия, анорексия, както и видовете хранителни отравяния. Всички ученици участваха в анкетно проучване на тема: „Храним ли се здравословно?”.

 

КЛУБ „ПРИКАЗЕН СВЯТ“

87467[1]

 

   Ръководители:

Елизабета Ценова,

Цецка Каменова

 

 

Две групи участници – 30 деца

Децата са склонни да възприемат света емоционално, да се изявяват спонтанно. Преди да започнат да използват готовите модели на мислене и действие е необходимо да бъдат подготвени да разчитат в по-голяма степен на интуицията и въображението на малкия си житейски опит.

Целта на заниманията в клуба „Приказен свят” е ранното запознаване на децата с приказките като възможност за изграждане на естетически мерки и вкус, зараждане на творческото начало. Фантастичните образи, колкото и неправдоподобни да са те, никога не са откъснати от действителността.Те стимулират у децата бъдещи перспективи.Вярата, че невъзможното става възможно, доброто побеждава злото. По пътя на играта в многообразния приказен свят се събуждат творческите търсения на децата, желанието им за непосредствена изяви.

Дейности на заниманията в клуба „Приказен свят”:

Запознаване с различни видове приказки, с произведенията на български и чуждестранни автори, драматизации на приказки, представяне на български обичаи, традиции и празници, срещи с местни автори, посещения на театрални постановки, на РБ „Гео Милев”, илюстриране на приказки, изготвяне маски на приказни герои.

 

КЛУБ „АЗ, ФОТОГРАФЪТ”

18119[1]

  Ръководител:

Цветанка Цветкова

 

 

Клубът функционира от месец ноември 2012г. и се финансира по ОП „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Създаването на клуба е провокирано от желанието на ръководителя да накара учениците да видят у себе си фотографа и  да се засили интереса им към фотографията.

ЦЕЛИ:
Засилване на интереса към работа с новите компютърни технологии.
Да развива уменията на децата в областта на компютърния дизайн, фотографията и приложното изкуство.
Да изработва по проекти на учениците печатни материали и мултимедийни продукти.
Да подпомага клубните дейности и училищни празници.
Да участва в училищни и национални състезания и конкурси.

ДЕЙНОСТИ:
Запознаване с различни видове програми за обработка на снимки. Видове и характеристики на цифрови апарати- устройство, матрица, обектив, дисплей и визьор. Памет. Запознаване с фотографски уреди: фотоапарат, цифров фотоапарат, фотографски филм, обектив, светкавица. Обработка на снимките: корекция на яркостта и контраста, селектиране на части от снимката, корекция на цветовете, изтриване и добавяне на детайли от снимката. Подготовка на снимките за печат. Среща с професионален фотограф във фотостудио.

Дискусионен клуб „КАК ДА СЕ ОБЛИЧАМ И ДЪРЖА В ОБЩЕСТВОТО”

 DSC00003       Ръководители: Петрана Димитрова

Ралица Замфирова

 

 

 

 

 

За нас: Дискусионен клуб „Как да се обличам и държа в обществото” – ІV клас функционира от началото на учебната 2012/2013 година и работи  като част от проекта BG051PO001 –  4.2. – 05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година.

Какво целим?  Овладяване на основни правила на поведение в обществото – гарант за увереност навсякъде и във всяка ситуация.

Дейности: Практикуми: Изискани обноски при хранене. Как да се държим при пътуване, в църква, в музей, в сладкарница, в библиотека и книжарница…?

Дискусионен клуб „Възпитани и модерни хлапета”

Модно ревю „Ученическа мода 2013г.”