История

Print This Page

ХИМН НА МОНТАНА

 

На 01.09.1968 г. е основано ІV ОУ „Иван Вазов” – Монтана . Малко по-късно на 4 ноември същата година тържествено се открива и се дава неговото име.
От 1968 до 1985 г. училището участва в редица музикални и певчески фестивали, в които наши ученици печелят много награди и грамоти.
Преди 15 години се въвежда ранно-чуждоезиково обучение в първи клас. Изградени са 1 мултимедиен и 2 компютърни кабинети с цел обогатяване познанията и развиване уменията на учениците за работа със съвременните информационни технологии.
През учебната1997/1998 г. по повод актуализирането името на града от Михайловград в Монтана, се налага и промяна в облика на училищното знаме. С родителска и ученическа подкрепа е избран зеленият му цвят и двулицевото му изображение.
Пленени от творчеството на Вазов и горди от това, че училището ни носи това велико име, наши ученици Мелинда Христова и Даяна Денкова написват текст и музика на 4 куплета, от които се ражда химна на училището ни, който и днес продължава да звучи в сърцата на нашите възпитаници.
Съвместно с родители, ученици и учители е изработена емблема на училището, на която четем надписа: „Можем, защото знаем!” , „Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!”
В ІV ОУ „Иван Вазов” се обучават ученици от 1 до 7 клас, а учебният процес се ръководи от квалифицирани педагогически кадри.
Училището работи по много Национални програми и Проекти с международни партньори.
През месец март 1996 г. е сформирано училищно настоятелство от 15 члена – представители на различни родителски активи, неправителствени организации с председател Мариус Конов.
Днес нашите ученици участват и печелят много призови места от училищни, национални и международни инициативи. Всички училищни изяви и постижения са подчинени на девиза „Можем, защото знаем!”.
ІV ОУ „Иван Вазов” – училището, което развива и усъвършенства личността на ученика.