Гости от музея

Print This Post
Print This Post

На 26.01. 2017г. екипът на Регионален исторически музей – Монтана гостува на учениците от IV,,а“ и IV ,,в „клас на IV ОУ „Иван Вазов”. Посещението им бе  по покана на г-жа Ралица Замфирова и г-жа Петрана Димитрова – класни ръководители на IV,,а“ и IV,,в“ клас и ръководители на Клуб „Вдъхновение от музиката и танца” по проект „Твоят час” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Юлия Маринова – уредник в отдел Етнография, изнесе лекция и презентация за красотата и разнообразието на българската носия. Четвъртокласниците се запознаха с етнографските области, шевиците и видовете облекло на българина от Възраждането. По стар български обичай момиченца от двата класа, облечени в пъстри носии, почерпиха екипа ни с хляб и мед.