- ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – ГР. МОНТАНА - http://4ou-montana.com/old -

Документи

Резултати от среден успех от входни нива на 4-7 клас [1]

ГРАФИК НА УЧЕБНАТА2014/2015г.  [2]

УЧЕБЕН ПЛАН-ПЪРВИ КЛАС [3]

УЧЕБЕН ПЛАН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015г. – II-VIІІ [4]

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО [5]

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕ [6]

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД [7]

ДНЕВЕН РЕЖИМ [8]

 

ГРАФИЦИ [9]