Документи

Print This Page

Резултати от среден успех от входни нива на 4-7 клас

ГРАФИК НА УЧЕБНАТА2014/2015г. 

УЧЕБЕН ПЛАН-ПЪРВИ КЛАС

УЧЕБЕН ПЛАН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015г. – II-VIІІ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

ГРАФИЦИ