- ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” – ГР. МОНТАНА - http://4ou-montana.com/old -

Агреман

clip_image002 [1]
                  На 12.06.2009г. на среща разговор с бивши възпитаници на IV ОУ ,,Иван Вазов”град Монтана бе сключен Агреман между учениците , родителската общност и учителите в училището.
                 Представител на учениците , подписал Агремана за сътрудничество беше Мирела Огнянова , председател на училищния ученически съвет.Родителите бяха представени от Мариус Конов , председател на училищното настоятелство , а от страната на учителите подпис постави госпожа Караджова , директор на училището.