Агреман

Print This Page

clip_image002
                  На 12.06.2009г. на среща разговор с бивши възпитаници на IV ОУ ,,Иван Вазов”град Монтана бе сключен Агреман между учениците , родителската общност и учителите в училището.
                 Представител на учениците , подписал Агремана за сътрудничество беше Мирела Огнянова , председател на училищния ученически съвет.Родителите бяха представени от Мариус Конов , председател на училищното настоятелство , а от страната на учителите подпис постави госпожа Караджова , директор на училището.