2014/2015

Print This Page

clip_image002

 

МИЛИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ,

IV ОУ „Иван Вазов” широко отваря вратите си за Вас, бъдещите първокласници!

 

В училище ще учим, играем и мечтаем!

 

 

 

Тук ще намерите нови приятели, силни емоции и гарантирани знания!

 

За контакти:096/303 321

оu_ivan vazov4@abv.bg

www.4ou-montana.com/old

 

Доверете се на нашите учители – те подават ръка, показват света и докосват сърцето.

Ц.Каменова

Ел.Ценова 

Т.Витанова

Г.Кирилова

 

РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

1. Необходими документи:

 

  • – заявление от родителя / настойника/;
  • -декларация за заявено желание/нежелание за целодневна организация на учебния процес;
  • -ксерокопие от удостоверение за раждане и оригинал за справка.

 

2. Критерии за подбор:

  • Родителски избор;
  • Деца, чиито братя и сестри учат в същото училище;
  • Деца на бивши и настоящи служители и ученици на училището;
  • Близост до училището по местоживеене и месторабота на родителите;
  • Входящ номер и дата на заявлението за I клас;
  • Деца със специални образователни потребности.

3. График на дейностите за записване на учениците в първи клас:

 

 

ДЕЙНОСТИ

СРОК

МЯСТО

1

Приемане на заявления

до 31.05.2014 г.

дирекция на училището

2

 Записване на бъдещите ученици в І клас

от 31.05.2014г. до 14.06.2014 г.

дирекция на училището

3

 Допълнително записване при наличие на свободни места

до 13.09.2014 г.

дирекция на училището