2013/2014

Print This Page

pcheli

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

 

 

        I. В ПЪРВИ КЛАС

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Дълъг е пътят от букварчето на първокласника до зрелостното свидетелство на абитуриента. Нашите деца пристъпват прага на училището ни притеснени и плахи в своята първа крачка  – неуверена и малка, но за пръв път самостоятелна. След години ще бъдат пораснали, уверени и силни.

Доверете се на нашите учители – те подават ръка, показват света и докосват сърцето.

РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

1. Необходими документи:

 

 •  заявление от родителя / настойника/;
 • удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал) или декларация от родителите за  непосещение на подготвителна група от детето им;
 • декларация за заявено желание/нежелание за целодневна организация на учебния процес;
 • ксерокопие от удостоверение за раждане и оригинал за справка.

2. Критерии за подбор:

 

 • Родителски избор;
 • Деца, чиито братя и сестри учат в същото училище;
 • Деца на бивши и настоящи служители и ученици на училището;
 • Близост до училището по местоживеене и месторабота на родителите;
 • Входящ номер и дата на заявлението за I клас;
 • Деца със специални образователни потребности.

3. График на дейностите за записване на учениците в първи клас:

 

ДЕЙНОСТИ

СРОК

МЯСТО

1

Приемане на заявления

до 31.05.2013 г.

дирекция на училището

2

 Записване на бъдещите ученици в І клас

от 31.05.2013 г. до 14.06.2013 г.

дирекция на училището

3

 Допълнително записване при наличие на свободни места

до 13.09.2013 г.

дирекция на училището

 

4. Списък на приетите ученици за I клас през учебната 2013 / 2014  

Списък 1,,a“клас

Списък 1,,б“ клас

Списък 1 ,,в“ клас

ІІ. ВЪВ  ІІ – VІІ  КЛАС

РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

1. Необходими документи:

 • заявление от родителя/настойника;
 • удостоверение за преместване;
 • характеристика;
 • ксерокопие от удостоверение за раждане.