Управленци за един ден

Spread the love

Денят на Европа-9 май- в IV  ОУ ,,Иван Вазов“ се отбелязва с Ден на самоуправлението, в който учениците поемат ролята на директор, заместник -директор и учители.

Организацията  на учебния процес бе поверена на младите управленци, като Силвина Петрова от  VII ,,в“ клас стана директор за един ден, а Иван Емилов от VII ,,б“ клас и Александра Боянова от VII ,,а“ клас бяха нейни заместници.

Денят на ученическото самоуправление бе тържествено открит от г-ца Силвина Петрова.Тя призова съучениците си да оправдаят гласуваното им доверие.

За реда и спазване на дисциплината в учебното заведение отговаряха дежурни ученици учители.

9 май-Денят на самоуправлението- бе един необикновен ден, изпълнен с предизвикателства и отговорности,както за учениците, така и за учителите.

Този ден дава възможност на младите хора за себеизява и обогатява социалния им опит.