СЪЗДАЙ ДОБРО И ГО ПОДАРИ

Вече няколко месеца в Четвърто основно училище „ Иван Вазов “ се реализират разнообразни дейности по проекта: „Аз вярвам в доброто!“.

Целта на училищния проект е възпитаване в доброта у децата, повишаване на толерантността, на социалната отговорност, стимулиране доброволчеството сред учениците, тяхната активност и ангажираност към социални каузи.

На 28.02.2019г. и 01.03.2019г. по проекта бе организиран мартенски благотворителен базар. Учениците сами изработиха традиционни мартенички и сувенири в работилницата: „Баба Марта твори!“. От благотворителната акция бе събрана сумата от 270 лв. / двеста и седемдесет лева /.

По решение на педагогическия съвет и на УУС, сумата бе преведена по банкова сметка в Първа инвестиционна банка, открита от „Сдружение  – Азбукари“, за изграждането на паметник на Дядо Добри – Светецът от Байлово, олицетворяващ Доброто.

Позитивният пример на щедрия Светец от Байлово е нравствен модел на гражданско поведение.

„ Направи добро и тогава очаквай добро!“

                                                                Дядо Добри

Facebook Comments