Празничен юбилеен концерт

„Нека бъде светлина”
На 6 ноември 2018г. в ДТ „Драгомир Асенов” се проведе юбилейният концерт на IV ОУ „Ив. Вазов”, гр. Монтана – светилище на духовността.
Тържественият концерт по традиция започна с посрещането на училищното знаме и с приветствени слова на г-жа Ваня Велизарова, директор на училището, на г-жа Трайка Трайкова, началник на РУО – Монтана, и на г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана.
Филмът „Историята на лента” запозна обществеността на града с най-важните и значими моменти из живота на училището юбиляр.
Нашите ученици танцуваха, пяха и рецитираха стихове на народния поет Иван Вазов – патрон на училището.
Атрактивният ангелски танц на второкласничките грабна вниманието на публиката. Костюмите и светлинните ефекти впечатлиха всички.
И танците „Чергата”, „Българското знаме”, „Северняшка сюита” и „Северняшки вихри” допринесоха за всеобщата еуфория.
А рециталът по Вазови произведения извика у публиката чувства на национална гордост и родолюбие.
На финала на концерта г-жа Велизарова отново се обърна към публиката с призив за доброта, човечност и обич и завеща юбилейната книга алманах „Вазов, ние и училището” със съхранените в продължение на половин век традиции, новаторски дух на учителите и тяхната любов към децата.
Песента „Нека бъде светлина” понесе в публичното пространство посланията на красивия свят на бъдещето на България – децата.

Facebook Comments