ОТКРИТА ПРАКТИКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В VII,,Б” КЛАС

 

На 19.12.2018 година се проведе открит урок по история и цивилизации в VII,,б” клас от Ваня Николова, главен прогимназиален учител в IV ОУ,,Иван Вазов”. Урочната единица за упражнение ,,Архивите говорят” беше наблюдавана от  Красимира Иванова, старши експерт в РУО Монтана, Ваня Велизарова- директор на училището, Елица Иванова –ЗДУД, Ангелина Емилова- началник на РУ,,Архиви” и учители по история и цивилизации.

Дидактически игри и задачи въведоха учениците в темата, а знанията и уменията придобити в пети и шести клас им помогнаха да извлекат,анализират , обобщат информацията  и да представят схематично  предмета на дейност и функциите на институцията ДА,,Архиви”, и видовете архивни документи.  Изключителено  интересна  бе задачата за работа  с електронни архиви. Разпределени в работни екипи учениците  демонстрираха  дигитални умения , като откриха  и анализираха отделни рубрики в електронните архиви на ДА,,Архиви”, НБ,,Кирил и Методий” и БНР.

В края на урока бе поставена задача за домашна работа да се изработят проекти на личен или семеен архив, а г-жа  Емилова даде указания  за изпълнението й.

Нестандартният урок, интересните задачи и работата с компютър  поставиха учениците в условията на изследователи , откриватели и анализатори  и потвърдиха ползата от активната педагогика и партньорството учител- ученик – институции .

 

Facebook Comments