Обновени класни стаи

Новите ученически шкафчета вече са в класните стаи.
Закупуването им е подпомогнато със средства от НП Осигуряване на съвременна образователна среда,
модул Осигуряване на ученически шкафчета.

Facebook Comments