На изпит във възрожденското училище на Дядо Вазов

На 21.01.2019г. г-жа М. Сиракова, ст. учител по български език и литература, проведе открит урок по литература с учениците от 6”в” клас на тема „Изпитът- празник на знанието, човечността и свободолюбието”/Из „Под игото”-„Радини вълнения”, Ив. Вазов/.

Разнообразните дейности и интерактивни методи дадоха възможност на шестокласниците да се потопят в епохата на Възраждането, епоха, чиито изконни ценности са знанието и свободата.

Учениците усетиха празничната атмосфера във възрожденското училище чрез мултимедийна презентация. Умело ръководени от г-жа Сиракова, те работиха с художествения текст, правиха словесна и символна характеристика на героите от главата „Радини вълнения”.

Много успешно бе приложен методът за разбиране на понятията празник, човечност и свободолюбие /„Технологична карта за разбиране на понятията”/. След описанията на горепосочените понятия учениците нарисуваха символи на същите и ги поставиха на „Дървото на ценностите”.

В началото и в края на урочната дейност  г-жа Сиракова провери емоционалното състояние на своите възпитаници чрез хартиени емотикони, намиращи се пред всеки ученик.

Гости на открития урок бяха г-жа В.Велизарова, директор на училището, г-жа Цв.Цветкова, ЗДУД, г-жа Ел. Иванова,ЗДУД , и г-жа К.Савова, ст. учител по български език и литература.

И ученици, и гости си тръгнаха удовлетворени от урока.

Facebook Comments