Най-големият урок в света

Инициативата „Най-големият урок в света“ се осъществява в партньорство между УНИЦЕФ, българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Министерството на образованието и науката.

Целта на тази инициатива е да се научат децата на солидарност, справедливост, толерантност, борба срещу бедността и неравенството, опазване на природата и цялата планета.

Учители и ученици от нашето училище за четвърта година участват в провеждането на ,,Най-големият урок в света“.

През втората половина на месец октомври класните стаи на най-малките ни ученици отвориха врати за глобалните усилия в изграждането на едно по-устойчиво бъдеще за всеки  жител на планетата.

С първокласниците бе проведен ,,Най-големият урок в света“ на тема ,,Добро здраве“.Класните ръководители на I“a“,I“б“,I“в“ клас- г-жа Ценова, г-жа Кирилова и г-жа Витанова използваха иновативни презентации, за да запознаят своите възпитаници със здравословното хранене.

Децата с радост участваха в интерактивните игри, организирани от техните учители.

За показани отлични знания за здравословния начин на живот всички получиха дипломи ,,Млад експерт по здравословно хранене“ и обещаха да полагат повече грижи за здравето си. А учениците от II“б“ клас работиха по темата „Насилието сред хората“.

Г-жа М.Цветанова, кл.ръководител на II“б“ клас и г-жа К.Иванова, педагогически съветник, използваха мултимедийна презентация, която помогна на второкласниците да отсеят доброто от лошото. Малчуганите адмирираха добрите постъпки. Интересни за тях бяха и интерактивните игри. Всеки се надпреварваше да обясни коя постъпка е добра и какво трябва да се направи, за да стане светът по-добър.

Гости на откритите практики бяха г-жа В. Велизарова, директор на училището, г-жа Цв.Цветкова,ЗДУД, и г-жа Ел.Иванова,ЗДУД, много учители и родители.

Глобалните уроци обогатиха ценностната система на децата и ги насърчиха да бъдат двигатели на промяната в малката общност-класа.

Facebook Comments