Малки „учени“

Spread the love

На 4 април в нашето училище се проведе открит урок по човекът и природата в V“в“клас. Урокът беше проведен от г-жа Даниела Тодорова, старши учител по природни науки, а темата беше „Устройство и работа със светлинен микроскоп“ . Петокласниците с нетърпение очакваха този час, в който щяха да се превърнат в малки изследователи на невероятния свят на микроскопичните обекти. Освен г-жа Велизарова и г-жа Цветкова, гости на урока бяха г-н Иван Димитров, главен експерт по природни науки в МОН и много учители от града. Малките „учени“ наблюдаваха едноклетъчни и многоклетъчни обекти, клетки и тъкани от растения и животни. Част от микроскопските препарати приготвиха сами и с гордост позволиха на съученици и гости да „надникнат“ през техния обектив. С много старание рисуваха в тетрадките си наблюдаваните обекти. Петокласниците показаха отлични познания за устройството на микроскопа и умело боравене с него, заради което получиха похвали от г-жа Велизарова, гостите на урока и г-жа Тодорова.